T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KOCAELİ / KARTEPE - Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

OKUL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İLANI

İLANDIR

 

T.C.

KARTEPE KAYMAKAMLIĞI
KOCAELİ ALİ FUAT BAŞGİL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

 

 

TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU

OKUL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İLANI

 

 

1)      İŞİN NİTELİĞİ VE YERİ

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı süresiyle sınırlı olmak üzere Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesinin öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak taşımacıyı tespit komisyonu ve taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenen güzergâhlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine geri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında yapılmasıdır.

 

2)      ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI

 

Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğündeki Taşımacıyı Tespit Komisyonundan temin edilecektir.

İdarenin Adresi:

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Taşımacıyı Tespit Komisyonu

Acısu Mahallesi Emsal Sokak no:23 Kartepe/KOCAELİ

Telefon:0262 353 40 03

 

3)   SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİNİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

 

İstekliler, 10/09/2018 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar servis taşıma işi için istenen evraklarını Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Taşımacıyı Tespit Komisyonuna tutanakla teslim edecektir.

Kurumun Adı: Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

Bulunduğu İl/İlçe: Kocaeli/Kartepe

İşin Adı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları ile

                 Sakarya ili sınırlarında ikamet eden;

 Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nin öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Taşımacıyı Tespit Komisyonu ve taşımacı tarafından belirlenen güzergâhlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine geri götürülmesi.

Tarih Aralığı: 17.09.2018 – 14.06.2019 tarihleri arası 181 iş günü taşıma işlemi yapılacaktır.

Ders Başlama ve Bitiş Saati: 08.45-16.10 saatleri arası

İşin yapılacağı Yer: Öğrenci ikamet adresleri ile Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi arası

Taşımacıyı Tespit Komisyonunu toplantı tarih ve saati: 10/09/2018 Pazartesi günü saat 14.00

Taşımacıyı Tespit Komisyonu Toplantı Yeri:  Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

 

 

4)  İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU,

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

       e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

       f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

 

 

5) OKUL SERVİS ARACI OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARIN TESPİTİ

 

İlanda belirtilen dosyaların açılma saati gelince komisyon isteklilerin belgelerini inceleyerek eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacakları tespit eder. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul servisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır.

Şartnamedeki tüm sayfalar istekli tarafından “okudum, kabul ediyorum.” şeklinde el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır.

Komisyon yaptığı değerlendirme sonucunda uygun bulduğu istekliye okul servis taşıma işini yaptırmaya karar verir. 01/09/2018

 

 

 

Taşımacıyı Tespit Komisyonu

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 01.09.2018 - Güncelleme: 01.09.2018 17:49 - Görüntülenme: 429
  Beğen | 0  kişi beğendi